Google Forms

GOOGLE FORMS (GOOGLE ФОРМУЛЯРИ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разработка и преводи от английски език: Екатерина Мешкова


http://forms.google.com

https://docs.google.com

Google Forms е безплатно приложение на Google, което се използва за създаване на онлайн формуляр (форма, проучване, анкета, викторина, въпросник и др.) или тест с цел да го изпратите на други хора, за да го попълнят в интернет. Вие получавате всички резултати в реално време он лайн, както и статистика за тях.

За да го използвате, влезте във Вашия google или gmail акаунт с паролата си за достъп.
Забележка: Ако нямате такива си създайте имейл на http://mail.google.com или се регистрирайте на https://drive.google.com. Изберете Мy account. При първа регистрация се изисква имейл адрес и мобилен телефон.


Google Forms може да се използва на: КОМПЮТЪР,  ANDROID, IPHONE  или  IPAD

Как да използвате Google Формуляри (Google Forms) на компютър

ПРОМЯНА НА ЕЗИКА ОТ АНГЛИЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ В GOOGLE DRIVE (GOOGLE ДИСК)
Изберете адрес:
https://drive.google.com
Щракнете горе вдясно на бутона Settings (Настройки) >меню Settings:


Извежда се следния прозорец, в който изберете Language (Език)> Change language settings (Промяна на езиковите настройки):
Извежда се следния прозорец:

Щракнете на бутона с молива за редактиране след English. Изберете от списъка български. Върнете се назад чрез бутона със стрелка наляво (горе вляво).

Стъпка 1: Създаване на формуляр (проучване или тест)

 1. Отворете  началния екран чрез :  forms.google.com.
 2. В горния ляв ъгъл под "Стартиране на нов формуляр " ("Start a new form") , щракнете върху шаблон.
 3. Автоматично ще се отвори нов формуляр.
Стъпка 2: Редактирайте и форматирайте формуляра
Можете да добавяте, променяте или форматирате текст, изображения или видеоклипове във формуляр .
Редактирайте формуляра .
Създайте тест с Google Forms.
Изберете къде да запишете отговорите във формуляра.

Стъпка 3: Изпратете формуляра на други хора, за да го попълнят

Когато сте готови, можете да изпратите вашия формуляр на други хора и да съберете техните отговори.

Стъпка 1: Създайте формуляр с помощта на Google Forms
Можете да планирате събития, да направите проучване или анкета, да дадете на учениците тест или да съберете друга информация по лесен, рационален начин с Google Forms. Можете да създадете формуляр от Google Диск или от съществуваща електронна таблица, която може да записва отговорите от формуляра.
 1. Отидете на:  forms.google.com.
или на:  docs.google.com/forms.
 1. В горния ляв ъгъл, щракнете върху шаблона  “Празна” Add(Blank) или върху друг шаблон.
 2. Автоматично ще се отвори нов формуляр .

Можете да добавяте всякакви въпроси, които желаете в шаблона на формуляра. Можете също така да организирате вашия формуляр чрез добавяне на заглавия и да разделите формуляра на няколко секции.
Забележка: Можете да създадете форма и от Google Диск (Google Drive)  като отидете на drive.google.com и щракнете върху Създаване and then (New) and then Още▼ (More)  and then Google Формуляри (Google Forms).

Създаване на формуляр от електронна таблица в Google Sheets (Google Таблици)

За събиране на  информация чрез анкета, викторина, тест и др. с помощта на формуляр от електронна таблица в Google Таблици (Google Sheets):
 1. Докато работите с електронна таблица в Google Таблици (Google Sheets), натиснете Вмъкване and then Формуляр   (Insertand thenForm) .
 2. Нова празен формуляр се появява на нов лист (sheet). За да започнете да го редактирате, кликнете върху бутона “Добавяне на въпрос” (Add questions).
Забележка: Може да добавите по аналогичен начин и други формуляри в електронната таблица, които ще се появят в други листи.


Стъпка 2: Редактирайте формуляра

Добавяне на тема на формуляра (за дизайн)

Ако искате да персонализирате вашия формуляр или да го приспособите към аудиторията си, можете да добавите тема (за дизайн) към него.

Добавяне на тема или цвят

 1. Отваряне на формуляра  в Google Forms.
 2. Кликнете горе вдясно Цветова палитра (Style).
 3. Изберете цвят за вашия формуляр или, за да добавите тема, щракнете върху Вмъкване на изображения.
Ще видите новата тема и можете да продължите да редактирате вашия формуляр.

Качете изображение, като тема

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. КликнетеЦветова палитра (Style).
 3. Кликнете върху Вмъкване на изображения.
 4. Кликнете влаво върху Качване на снимки.
 5. Изберете: “Преместете с мишката снимка тук “ (в прозореца) или “Изберете снимка от компютъра си”.


След като сте създали формуляр, можете да добавяте и редактирате въпроси в него и друго съдържание. Ако искате да организирате вашия формуляр по теми, можете да добавите секции в нея.

Добавете въпроси, заглавия и секции

Добавете въпрос

Докато пишете вашия въпрос, Google Формуляри може да се опита да предскаже вида на Ващия въпрос и да предложи варианти за избор.
 1. Отворете формуляр в Google Формуляри (Google Forms).
 2. Кликнете върху AddДобавяне на въпрос (Add ).
 3. До заглавието на въпроса, изберете вида на въпроса, който искате (“Множествен избор” и т.н.)
 4. Въведете възможните отговори на въпроса надолу като опции. Ако желаете да  предотвратите отговарящите да  оставят въпроса празен без отговор, превключете плъзгача отдолу вдясно на "Задължително" ("Required").


Добавяне на изображение или видео към въпрос или отговор

За да добавите изображение във въпрос:
 1. Кликнете на въпрос.
 2. Вдясно, кликнете върху Insert imageДобавяне на изображение (Add image).
 3. Изберете “Качване” или изберете изображение.
 4. Кликнете “Избиране” (Select).
За да добавите изображение към отговор:
 1. Кликнете на въпрос от тип “Многовариантен избор” (Мultiple choice) или от тип “Квадратчета за отметка” (Checkbox).
 2. Вдясно от отговора, кликнете върху Insert imageДобавяне на изображение (Add image).
 3. Качете или изберете изображение.
 4. Кликнете “Избиране” (Select).


Добавяне на видео

Можете да добавите видео от YouTube във формуляра:
 1. Отворете формуляра в Google Формуляри (Google Forms).
 2. За да добавите видео, кликнете VideoДобавяне на видеоклип (add Video).
  • Не можете да добавите клипове във въпроса, но можете да ги вмъкнете преди или след него.
 3. Изберете видео от YouTube и “Поставете URL адреса в YouTube тук:”
 4. Натиснете “Избиране” (Select).

Добавяне на секция

Секциите могат да направят формуляра по-лесен за четене и по-завършен.
 1. Отваряне на форма в Google Forms.
 2. Кликнете върху SectionДобавяне на секция (Add Section).
 3. Задайте име на новата секция.

Дублиране на елемент

Въпроси или изображения

 1. Изберете въпрос или изображение.
 2. Кликнете CopyДублиране (Duplicate ).

Секции

 1. Кликнете върху заглавието на раздел.
 2. Кликнете върху More.
 3. Кликнете върху Дублиране на секцията (Duplicate).

Редактиране или изтриване на елементи

Редактиране на елемент
За да редактирате въпрос, заглавие или описание кликнете върху текста, който искате да промените.
Изтриване на елемент

Въпроси или изображения

 1. Изберете въпрос или изображение.
 2. Кликнете върху TrashИзтриване (Delete ).

Секция

 1. Кликнете върху заглавието на секция.
 2. Кликнете върху MoreОще.
 3. Кликнете върху Изтриване на секцията.
Отмяна на действие
Ако искате да отмените скорошна промяна, която сте направили:
 1. В горния десен ъгъл на вашия формуляр, кликнете върху MoreОще.
 2. Кликнете Отмяна (Undo).

Случайно подреждане на въпроси и опции за отговори

Можете да имате въпроси и отговори, които да се показват в различен ред за всеки, който попълва формуляра.
Забележка: Въпросите и отговорите ще бъдат разбъркани само веднъж за имейл адрес. За да се уверите, че всеки вижда различен ред, се уверете, че всеки човек е адресиран поотделно.

Разбъркване на реда на въпросите

Ако вашите въпроси са в определен ред, вие не трябва да ги разбърквате.
 1. В горната част, щракнете върху SettingsНастройки (Settings).
 2. Кликнете ПРЕЗЕНТАЦИЯ (PRESENTATION)
 3. Поставете отметка в квадратчето Разбъркване на реда на въпросите (Shuffle question order:

Разбъркване на възможните отговори

Можете да имате избор отговорите да се появяват в различен ред за всеки, който попълва формуляра. Това важи само за отговорите от тип “Множествен избор”, “Квадратчета за отметка” или от тип “Падащо меню” (multiple choices, checkboxes, drop-downs).
 1. Кликнете на въпрос.
 2. В долния десен ъгъл, кликнете върху MoreОще.
 3. Кликнете на Разбъркване на последователността на опциите (Shuffle option order):
Създаване на тест с Google Forms
Можете да създадете тест с правилни и неправилни отговори на въпросите от тип “Множествен избор”, “Квадратчета за отметка” или от тип “Падащо меню” (multiple choices, checkboxes, drop-downs).

Направи нов тест

Промяна на формуляра на тест
 1. Отиди на forms.google.com.
 2. Отворете формуляра или създайте нов.
 3. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки (Settings )
 4. Кликнете на ТЕСТОВЕ (QUIZZES).
 5. До "Нека това бъде тест" ("Make this a quiz") преместете плъзгача на  ключаOff.
 6. Кликнете върху Запазване.

Изберете правилните отговори

Присвояване на точки на въпроси
Можете да зададете отговор за всички видове въпроси, с изключение на “Линейна скала” (grid questions).
 1. За да добавите нов въпрос, щракнете върху Add Добави.
 2. Попълнете вашия въпрос и отговори.
 3. В долния ляв ъгъл, натиснете бутона Ключ с отговори (ANSWER KEY).
 4. В горния десен ъгъл на въпроса, изберете колко точки носи въпросът.
Забележка: За да се върнете и да редактирате въпроса или опции, в долния ляв ъгъл  натиснете “Редактиране на въпроса” (EDIT QUESTION).

Добавете обяснения за отговорите

Могат да се добавят хипервръзки, видео или уебсайтове, за да се обяснят отговорите на въпросите по-нататък. Анкетираните ще видят вашата обратна връзка само след завършване на теста.
 1. Кликнете въпрос.
 2. Натиснете бутона Ключ с отговори (ANSWER KEY).
 3. Натиснете ДОБАВЯНЕ НА ОТЗИВ ЗА ОТГОВОРА (ADD ANSWER FEEDBACK).
 4. Въведете ТЕКСТ или URL адрес на сайт за обратна връзка и след това щракнете върху Запазване (SAVE).

Разбъркайте последователността на опциите на отговор

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. Кликнете върху AddДобавяне.
 3. Кликнете Множествен избор (Multiple choice) или Падащо меню (Dropdown) .
 4. Въведете вашия въпрос.
 5. От дясната страна на въпроса, кликнете върху MoreОще.


Вижте отговорите на теста

Можете да видите автоматични справки за всички отговори на теста, в това число:
 • Често пропуснати въпроси
 • Графики за верните отговори
 • Средно, медиана и диапазон (Average, median, range of scores).

Вижте резюме на отговорите

 1. Отваряне на теста в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори (RESPONSES).
 3. Кликнете РЕЗЮМЕ (SUMMARY).
Забележка: За да разгледате отговорите на всеки ученик, кликнете ОТДЕЛНО (INDIVIDUAL).

Изберете това, което хората могат да виждат, след като изпратят формуляра

Можете да изберете това, което учениците могат да видят по време и след като изпратят своите отговори:
 • Пропуснати въпроси
 • Правилни отговори
 • Брой точки

За да промените опциите:

 1. Отваряне на теста в Google Forms.
 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки (Settings ).
 3. Кликнете Тестове (QUIZZES).
 4. Под “Опции за теста” и след "Отговарящите могат да виждат" ("Respondent can see" ) поставете отметка в квадратчето на желаната от вас опция.


Изпращане на резултатите по електронна поща

Ако съберете имейл адреси във формуляра, можете да задържите резултатите, докато не сте готови да ги споделите.

Стъпка 1: Събиране на имейл адреси

 1. Отворете формуляра в Google Forms.
 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки (Settings ).
 3. Под "Общи" (GENERAL) поставете отметка в квадратчето до "Събиране на имейл адреси"("Collect email address").
ekran2.gif

Стъпка 2: Изберете кога да изпратите точките за оценяване

 1. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки.
 2. Кликнете ТЕСТОВЕ (QUIZZES).
 3. Изберете опция:
  • Незабавно след всяко изпращане (Immediately after each submission). Изберете тази опция, ако искате учениците да получат своите резултати веднага. Те ще кликнат "Преглед на резултата ви" (View scores"), след като изпратят своите отговори с щракване на ИЗПРАЩАНЕ (Submit).
  • По-късно, след ръчна проверка (Later, after manual review).  Изберете тази опция, ако искате да изпратите с имейл резултатите на учениците.

Стъпка 3: Email резултати

Има два начина за изпращане по електронна поща на резултатите на учениците от "ОТГОВОРИ" (RESPONSES )във вашия формуляр:

Използвайте РЕЗЮМЕ (SUMMARY)

 1. Щракнете на РЕЗЮМЕ(SUMMARY) .
 2. Превъртете надолу, докато не видите "Статистика."(Scores)
 3. Кликнете Оповестяване на оценката (RELEASE SCORES).
 4. Поставете отметки в квадратчетата, до които ученици искате да изпратите имейл.
 5. Кликнете Изпращане на имейли и оповестяване (SEND EMAILS AND RELEASE).

Използвайте ОТДЕЛНО (INDIVIDUAL)

 1. Кликнете ОТДЕЛНО.
 2. В горната дясна част, кликнете Оповестяване на оценката (RELEASE SCORES).
 3. Поставете отметки в квадратчетата до които ученици искате да изпратите имейл.
 4. Кликнете Изпращане на имейли и оповестяване (SEND EMAILS AND RELEASE).

Оценяване на индивидуални отговори

Ако съберете имейл адреси, вие можете да зададете точки и да оставите коментари на индивидуалните отговори, които да изпратите по-късно. След като оцените отговор, запазете промените.
 1. Отворете формуляра в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори.
 3. Кликнете Отделно.
 4. За придвижване между отговорите, кликнете предишния Previous или Nextследващия.
 5. Намерете въпроса, който искате да оцените.
  • В горния десен ъгъл, въведете колко точки печели отговорът.
  • Под отговора, кликнете върху Добавяне на индивидуална обратна връзка (Add individual feedback).
 6. Въведете Вашите коментари и кликнете върху Запазване.
 7. За да запишете промените, щракнете върху Запазване.
 8. Когато сте готови, можете да изпратите с имейл оценките на учениците.


Стъпка 3: Изпратете вашия формуляр на хора

След като създадете формуляр, можете да го изпратите на хора, които използват електронна поща или социални медии или можете да го вградите в уеб страница.

Стъпка 1: Проверка на настройките на формуляр

Преди да изпратите вашия формуляр, се уверете, че настройките са това, което искате.

Ограничете потребителите до един отговор

 1. Отворете формуляра в Google Forms.
 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. Поставете отметка в квадратчето до Ограничаване до 1 отговор ("Limit до 1  response."

 4. Кликнете върху Запазване.

Забележка: Хората ще бъдат помолени да влязат в профила си в Google, за да използват и попълнят формуляра, но техните потребителски имена няма да бъдат записани.

Ако няма отметка в квадратчето “Ограничаване до 1 отговор” може да се попълва формуляра само с влизане на имейл адреса му без профил в Google!

Хората да могат да редактират отговорите си

Можете да изберете дали някой може да редактира отговор, който вече е изпратил.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. Поставете отметка в квадратчето "Редактиране след изпращането."

 4. Кликнете върху Запазване.

Показване на обобщение на отговорите

След като някой попълни формуляр, той може да види линк към резултатите си.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. Поставете отметка в квадратчето до "Преглед на обобщаващи диаграми и текстови отговори"( "See summary charts and text responses").

 4. Кликнете върху Запазване.Съобщение за потвърждение

ekran3.gif

Можете да промените съобщението, което хората виждат, след като изпратите формуляра. 1. Щракнете върху SettingsНастройки.

 2. Кликнете ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

 3. Под "Съобщение за потвърждение:" напишете вашето съобщение.

 4. Кликнете върху Запазване.

Стъпка 2: Изпрати формуляра

Изпратете формуляра на имейл

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, натиснете Изпращане.

 3. В полето “До: “ добавете имейл адресите, до които искате да изпратите формуляра, заедно с “Тема” на имейла и “Съобщение”.

 4. Кликнете върху Изпращане.ekran4.gif

Получете линк към формуляра

Ако искате да споделите формуляр чрез чат или имейл съобщение, можете да получите линк към него.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, натиснете Изпращане.

 3. В горната част на прозореца, щракнете върху връзката.

 4. За да копирате адреса на линка, който се появява, щракнете върху Копиране или натиснете Ctrl + C на клавиатурата (Windows) като може предварително да го скъсите чрез поставяне на отметка в “ Скъсяване на URL адреса”:ekran5.gif

Забележка: Може да копирате дългия URL адрес на формуляра на   https://bitly.com/  и безплатно без регистрация да го скъсите много повече:


ekran6.gif


Споделете формуляра със социални медии

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, натиснете Изпращане.

 3. В горната дясна част, изберете Google+, Twitter, или Facebook.

 4. Следвайте инструкциите, за да споделите формуляра .

Изпратете формуляр с предварително попълнени отговори

Можете да изпратите на анкетираните формуляр с някои вече попълнени области.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, кликнете върху Още.

ekran7.gif
 1. Изберете “Получаване на предварително попълнена връзка”.

 2. Попълнете някакъв отговор в полетата, които искате да попълните предварително.

 3. Кликнете върху Изпращане.

 4. За да изпратите предварително попълнен формуляр на анкетираните , копирайте и изпратете връзката от горната част.

Вграждане на формуляр в сайт или блог

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, натиснете Изпращане.

 3. В горната част на прозореца, щракнете върху бутона Embed.

ekran8.gif
 1. За копиране на HTML, който се появява, щракнете върху Копиране (Copy) или натиснете Ctrl + C (Windows) на клавиатурата.

 2. Поставете (Paste) HTML кода във вашия сайт или блог.


Изберете къде да запишете отговорите на формуляра

Съберете отговорите на формуляра

Когато изпращате формуляр, можете да съберете отговорите вътре във формуляра или отделно в Google Sheets.
Изберете къде да се съхраняват отговорите
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горната час кликнете Отговори.
 3. По-долу, кликнете върху MoreОще.
 1. Кликнете на “Избор на местоназначението на отговорите”:

ekran9.gif
5. Изберете от следните опции:

  • ekran10.gif
  • Създаване на нова електронна таблица: Създава таблица за отговори в Google Таблици (Google Sheets).
  • Избор на съществуваща електронна таблица: Изберете от вашите съществуващи таблици в Google Таблици за съхраняване на отговорите.

Можете да намерите таблицата с отговорите в началния екран на Google Таблици (Google Sheets) в приложенията на Google или в Google Диск (Google Drive).

Промени къде да се съхраняват отговорите

Ако съхранявате вашите отговори от формуляра в електронна таблица, можете да промените местоположението по всяко време.
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори.
 3. По-долу, кликнете върху MoreОще.
 4. Изберете  “Избор на местоназначението на отговорите”
 5. Изберете дали да се създаде нова електронна таблица или да използвате съществуваща таблица.
 6. Кликнете върху Създаване или Избор.

Прекратяване на връзката на електронната таблица с вашия формуляр

Ако не искате повече отговори, които да отиват в електронната таблица, можете да премахнете връзката на формуляра по всяко време.
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори.
 3. По-долу, кликнете върху MoreОще.
 4. Изберете “Прекратяване на връзката с формуляра”( Unlink Form).

Изтриване на формуляр или отговори

Ако съхранявате отговорите в електронна таблица, вие ще имате отделен файл в Google Диск. Можете да изтриете или електронната таблица или формуляра без да изтривате другия свързан файл.
Изтрий всички отговори от една форма
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори.
 3. По-долу, кликнете върху MoreОще.
 4. Кликнете върху “Изтриване на всички отговори”.
Изтриване на индивидуални отговори
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горната част, кликнете Отговори.
 3. Кликнете Отделно.
 4. Кликнете предишен Previousили следващ Next, за да намерите отговора, който искате да изтриете.
 5. Кликнете върху DeleteИзтриване на отговора.
Забележка: Ако се съхраняват отговорите в Google Таблици, изтриването на отговора във формуляра няма да се отрази на таблицата и обратно.


Преглед и управление на отговори на формуляра

Можете да преглеждате и да ограничите отговорите към формуляр с Google Forms.

Преглед на отговорите

Можете да видите отговорите във формуляра по 4 начина:

Вижте отговорите на въпрос

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част на формуляр, кликнете Отговори.

 3. Кликнете РЕЗЮМЕ.

Вижте отговорите на човек

Виж отговорите на лице или, ако сте позволили на хората да изпращат отговори във формуляра повече от един път чрез Отговори.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част на формуляра, кликнете Отговори.

 3. Кликнете Отделно.

 4. За придвижване между отговорите, кликнете Предишен Previous или NextСледващ.

Забележка: За да изберете от списък с отговорите, кликнете върхуDown Arrow стрелката надолу.

Виж всички отговори в електронна таблица

Може лесно да видите всички отговори в електронна таблица.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част на формуляра, кликнете Отговори.

 3. В горната дясна част, кликнете SpreadsheetПреглед на отговорите в таблици (Spreadsheet).

Свалете всички отговори като CSV файл

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част на формуляра, кликнете Отговори.

 3. Кликнете More icon Още >  Изтегляне на отговорите (.csv) (Download responses ).

Управление на отговори

Спиране на събирането на отговори

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част, кликнете Отговори.

 3. Щракнете на "Приемане на отговори". Променя се от On на Off и обратно.

След като сте включили този край, ще видите съобщение в раздела"Отговори" : "Този формуляр повече не приема отговори.":Превърнете съобщенията за получаване на отговори от включени в изключени и обратно

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горната част, кликнете на Отговори.

 3. Кликнете върху More iconОще.

 4. Кликнете върху “Получаване на известия по имейл за нови отговори”.

Събиране на имейл адреси на анкетираните лица

Запишете имейл адресите на хората, които попълват формуляра. Когато някой получи вашата анкета, той ще трябва да въведе своя имейл адрес преди да изпрати формуляра.

Ако използвате Google приложения за работа или училище, анкетираните ще видят  съобщение в горната част, което обяснява, че тяхното потребителско име ще се събира автоматично.

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. Поставете отметка в квадратчето до "Събиране на имейл адреси."

Още опции с Google приложения за работа или училище

Разписки за реагиране на отговор

Ако събирате имейл адреси, можете да изберете дали анкетираните да получат копие от техните отговори (без поправките).

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.

 2. В горния десен ъгъл, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. За да се даде възможност разписки за отговор, сложете отметка в квадратчето до "Разпискa за отговора."

 4. Изберете една от двете опции:

 • Ако отговарящият я поиска
 • Винаги

Изисква влизане в профил, за да видите формуляра

Ако използвате Google приложения за работа или училище, настройките на формуляра ще изискват хората да се регистрират във вашия домейн по подразбиране. Това добавя слой на сигурност за деликатни файлове. Ако искате, можете да позволите на анкетираните извън вашия домейн да виждат вашия формуляр.

 1. Отворете формуляра.

 2. В горната дясна част, щракнете върху SettingsНастройки.

 3. Поставете отметка в квадратчето до "Ограничаване до [yourdomain.com] потребители."Показване на въпроси, базирани на отговори

Вие можете да настроите вашата анкета, така че хората да виждат само определени участъци от нея на базата на техните отговори.
 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. Кликнете върху AddДобавяне.
 3. Кликнете Множествен избор (Multiple choice) или Падащо меню (Dropdown) .
 4. Въведете вашия въпрос.
 5. От дясната страна на въпроса, кликнете върху MoreОще.
 6. Кликнете “Преминаване към секция според отговора“( Go to section based on answer).
  • Можете също така да изберете “Изпращане” на формуляра,ако искате анкетата да приключи на базата на отговор.
 7. Изберете определени участъци, които да изпратите на анкетираните.

Прескочете секции във вашия формуляр

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. За да добавите секция щракнете върхуSection Добавяне на секция (Add section).
 3. В долната част на всяка секция, можете да изберете към коя следваща секция да  преминете. Например:

Забележка: В режим на визуализация при отговаряне на формуляра след всяка секция има бутони НАПРЕД и НАЗАД, т.е. можете да се върнете и да отговорите отново на предходен въпрос, ако не сте задали настройка за 1 отговор:Споделете вашия формуляр със сътрудници

Можете да работите със сътрудници заедно върху формуляр като го споделяте.

Изпрати формуляр на други, за да го редактират

 1. Отваряне на формуляр в Google Forms.
 2. В горния десен ъгъл, кликнете върху MoreОще.
 3. Кликнете върху Добавяне на сътрудници (Add collaborators).
 4. Под "Поканване на хора" ("Invite people") напишете имената или имейл адресите на хората, с които искате да работите.
 1. Кликнете върху Готово (Send).

Забележка: Който поканите ще може да редактира всяка част от вашия формуляр включително отговорите и къде те да се записват.


Използвани източници (на английски език):

https://support.google.com/docs/answer/6281888?hl=en&ref_topic=6063584&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1